آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

ثبت نام به اتمام رسید

متقاضیان امتیاز باز آموزی باید جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به سایت www.ircme.ir مراجعه نموده و درصورت بودن گروه هدف برنامه (کد برنامه 115763) پس از ثبت نام و واریز (فقط و فقط )بصورت آنلاین، تایید ثبت نام خود را با درج نام و تلفن همراه و کد ملی خود به ستاد اجرایی فکس نمایید.و پس از اطمینان از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 نیاز به ثبت نام مجدد در این سایت نمیباشد.

روه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه امتیاز کمیته هزینه مجموع
بهداشت بهداشت عمومي کارشناسی بهداشت عمومي 5 460000
بهداشت محيط و حرفه اي کارشناسی مهندسي بهداشت محيط 10 460000
کارشناسی مهندسي بهداشت حرفه اي 10 460000
کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي 10 460000
کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت محيط 10 460000
مديريت اقتصاد سلامت دکترا اقتصاد سلامت 7 680000
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 7 460000
آمار و اپيدميولوژي کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي 7 460000
مديريت دکترا سلامت در بلايا و فوريت ها 10 680000
دکترا سياست گذاري سلامت 10 680000
دکترا مديريت خدمات بهداشتي درماني 10 680000
کارشناسی مديريت خدمات بهداشتي درماني 10 460000
کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني 10 460000
مديريت اطلاعات و كتابداري و اطلاع رساني کارشناسی فناوري اطلاعات سلامت 7 460000
کارشناسی ارشد ارزيابي فناوري سلامت (H.T.A) 7 460000
کارشناسی ارشد فناوري اطلاعات سلامت 7 460000
مهندسي پزشكي مهندسي پزشكي کارشناسی مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) 10 460000
کارشناسی مهندسي پزشكي باليني 10 460000
کارشناسی ارشد مهندسي بيمارستان 10 460000
کارشناسی ارشد مهندسي پزشكي 10 460000
کارشناسی ارشد مهندسي پزشكي (زيست مواد) 7 460000

 

کسانی که جزو گروه هدف نیستند و یا نیاز به امتیاز باز آموزی ندارند جهت ثبت نام و صدور کارت و گواهی حضور به یکی از دو روش ذیل ثبت نام نمایند:

1-تکمیل فرم ثبت نام و واریز طبق بند 2 فرم ثبت نام و فکس فرم و فیش بانکی

2- ثبت نام آنلاین ، واریز بانکی  (توجه داشته باشید در ثبت نام آنلاین، شماره فیش بانکی در قسمت واریز آفلاین، درج گردد. حتما از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 اطمینان حاصل فرمایید.