آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

آغاز ثبت نام 1398/05/10متقاضیان امتیاز باز آموزی باید جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به سایت www.ircme.ir مراجعه نموده و درصورت بودن گروه هدف برنامه  پس از ثبت نام و واریز (فقط و فقط )بصورت آنلاین، تایید ثبت نام خود را با درج نام و تلفن همراه و کد ملی خود به ستاد اجرایی فکس نمایید.و پس از اطمینان از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 نیاز به ثبت نام مجدد در این سایت نمیباشد.

کسانی که جزو گروه هدف نیستند و یا نیاز به امتیاز باز آموزی ندارند جهت ثبت نام و صدور کارت و گواهی حضور به یکی از دو روش ذیل ثبت نام نمایند:

1-تکمیل فرم ثبت نام و واریز طبق بند 2 فرم ثبت نام و فکس فرم و فیش بانکی

2- ثبت نام آنلاین ، واریز بانکی  (توجه داشته باشید در ثبت نام آنلاین، شماره فیش بانکی در قسمت واریز آفلاین، درج گردد. حتما از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 اطمینان حاصل فرمایید.