آغاز ثبت نام 1398/05/10

متقاضیان امتیاز باز آموزی باید جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به سایت www.ircme.ir مراجعه نموده و درصورت بودن گروه هدف برنامه که در پایین همین صفحه ذکر شده،  پس از ثبت نام و واریز (فقط و فقط بصورت آنلاین)، با ستاد اجرایی تماس گرفته و  از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 مطمئن شده و دیگرنیازبه ثبت مجدد و واریز وجه در این سایت نمیباشد.

کسانی که جزو گروه هدف نیستند و یا نیاز به امتیاز باز آموزی ندارند جهت ثبت نام و صدور کارت و گواهی حضور به یکی از دو روش ذیل ثبت نام نمایند:

1-تکمیل فرم ثبت نام و واریز طبق بند 2 فرم ثبت نام و فکس فرم و فیش بانکی

2- ثبت نام آنلاین ، واریز بانکی  (توجه داشته باشید در ثبت نام آنلاین، شماره فیش بانکی در قسمت واریز آفلاین، درج گردد. حتما از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 اطمینان حاصل فرمایید.

گروه هدف در سامانه آموزش مداوم- شناسه برنامه جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم 143632

هندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 10 680000
[11345] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10 460000
[14175] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10 460000
[1017] بهداشت حرفه اي | کاردانی 10 460000
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 10 460000
[1482] مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد 10 460000
[1120] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 10 460000
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 10 680000
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 10 680000
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 10 680000
[1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 10 460000
[1947] اقتصاد سلامت | دکترا 10 680000
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 5 460000
[11275] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 5 460000
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 5 680000
[1014] بهداشت محيط | کاردانی 5 460000
[1141] مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) | کارشناسی 5 460000
[1123] مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 5 460000
[1476] مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 5 460000
[1443] مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 5 460000
[1470] مهندسي پزشكي (زيست مواد) | کارشناسی ارشد 5 460000