آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

 

متقاضیان امتیاز باز آموزی باید جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به سایت www.ircme.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام و واریز (فقط و فقط )بصورت آنلاین، تایید ثبت نام خود را با درج نام و تلفن همراه و کد ملی خود به ستاد اجرایی فکس نمایید.و پس از اطمینان از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 نیاز به ثبت نام مجدد در این سایت نمیباشد.

کسانی که نیاز به امتیاز باز آموزی ندارند جهت ثبت نام و صدور کارت و گواهی حضور به یکی از دو روش ذیل ثبت نام نمایند:

1-تکمیل فرم ثبت نام و واریز طبق بند دو فرم و فکس فرم و فیش بانکی

2- ثبت نام آنلاین و فکس فیش واریزبانکی (توجه داشته باشید در ثبت آنلاین شماره فیش بانکی در قسمت آفلاین واریز درج گردد. حتما از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 اطمینان حاصل فرمایید.

دانلود فرم ثبت نام