آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

ثبت نام به اتمام رسید

متقاضیان امتیاز باز آموزی باید جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به سایت www.ircme.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام و واریز (فقط و فقط )بصورت آنلاین، تایید ثبت نام خود را با درج نام و تلفن همراه و کد ملی خود به ستاد اجرایی فکس نمایید.و پس از اطمینان از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 نیاز به ثبت نام مجدد در این سایت نمیباشد.

کسانی که نیاز به امتیاز باز آموزی ندارند جهت ثبت نام و صدور کارت و گواهی حضور به یکی از دو روش ذیل ثبت نام نمایند:

1-تکمیل فرم ثبت نام و واریز طبق بند دو فرم و فکس فرم و فیش بانکی

2- ثبت نام آنلاین و فکس فیش واریزبانکی (توجه داشته باشید در ثبت آنلاین شماره فیش بانکی در قسمت آفلاین واریز درج گردد. حتما از ثبت نام خود از طریق شماره77653705 اطمینان حاصل فرمایید.

3- مهندسین رشته های 1- کاردان تجهیزات پزشکی- کارشناس برق-مهندس برق- مهندس تاسیسات- مهندس مکانیک استخدامهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، طرحی، قرارداد کار معین و مشخص، قراردادمشاغل کارگری پس از  تکمیل و واریز فیش و فکس آن به دبیر خانه حتما در سایت ذیل بدون واریز ثبت نام کنند تا علاوه بر گواهی مشمول گواهی ضمن خدمت نیز گردند.

قابل توجه کارشناسان محترم رشته های فنی : به استحضار می رساند که با عنایت به عدم وجود رشته های فنی در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت ، امتیاز آموزش ضمن خدمت برای رشته های فنی مطابق با مجوزهای پیوست اخذ گردید. همکاران محترم رشته های مندرج در مجوزها لازم است از طریق سامانه آموزش کارکنان Http://Karmand.behdasht.gov.ir ، بجز کارمندان قرارداد شرکتی که باید از طریق سامانه Http://Training.behdasht.gov.ir ، پس از طی مرحله عضویت در سامانه ، با وارد کردن شماره ملی به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور ، وارد سامانه شده ودر قسمت ثبت نام و شرکت در دوره ، بر روی کلید ثبت نام دوره مربوطه کلیک نمایند تا ثبت نام در دوره انجام شود . ثبت نام در این دوره ها نیازمند پرداخت هیچ هزینه جداگانه ای نیست و انجام همزمان مراحل ثبت نام در سایت کنگره www.hospitalbuild.ir الزامی است.