آخرین اخبار : 

 

محورهای کنگره

محورهای چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
1.  رویکردهای جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان وراهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی

2.     طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای بزرگ (Mega Hospitals)

3.     رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده

4.     بیمارستانهای امن و پاسخگو در مواقع  بحران ، حوادث و بلایا

5.     تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها

6.     تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده

7.     مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها

8.     چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها

 

1.      رویکردهای جدید و تجربیات بین المللی در سرمایه گذاری و راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی

·         مشارکت عمومی خصوصی در توسعه بخش سلامت و راهکارهای افزایش جلب مشارکتهای مردمی از جمله ایرانیان خارج ازکشور

·         بازارهای نوظهور (فرصتهای سرمایه گداری د ر بحث سلامت )

·         راهکارهای تشکیل کنسرسیوم های طراحی و ساخت و تجهیز به همراه تامین کننده منابع مالی

·         تجربیات بین المللی در ساخت بیمارستانها و چالشهای تامین اعتبار در ایران

·         راهکارهای تامین اعتبارات مورد نیاز ساخت بیمارستان ها از طریق واگذاری/ مشارکت و …

·         ساخت و بهره برداری از بیمارستان ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی

·         سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات

 

2.      طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهای بزرگ (Mega Hospitals)

·         روشهای مختلف انتخاب مشاور و فرایند طراحی بیمارستانهای بزرگ

·         مطالعه تطبیقی و سیرتحول ایجاد بیمارستانهای بزرگ در جهان

·         بررسی کارائی بیمارستانهای بزرگ در جهان

·         انتخاب زمین و شاخصهای تاثیر گذار در ویژگی زمین های بیمارستانهای  بزرگ

·         برنامه ریزی و طراحی بیمارستان­های بزرگ متناسب با نیازسنجی درمانی این بیمارستانها

·         بررسی روابط عملکردی چهارگانه(مواد،بیمار،پرسنل وهمراهان)وتاثیر آنها در طراحی بیمارستانها

·         راهکارهای اصلاح جریان حرکتی بیماران در بیمارستان

·         روشهای مدیریت بر ساخت و کنترل پروژه در اجرای بیمارستانهای بزرگ

3.      رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده

·         بهینه کردن طراحی متناسب با محدودیت های بودجه جاری

·         برقراری ارتباط رویکرد پایداری با طراحی و ساخت پروژه ها

·         ارزیابی اثرات بیمارستانهای در آلودگی محیط زیست

·         بیمارستانهای هوشمند و تاثیر آنها در نحوه طراحی بیمارستانها

·         بیمارستانهای دیجیتال و فناوریهای نوین (IT) در بیمارستانهای آینده

·         نقش نوآوریهای و فن آوریهای جدید پزشکی در فضاهای داخلی بیمارستانها

·         راهکارهای مشارکت ذینفعان (پزشکان، پرسنل، بیماران و همراهان) در طراحی بیمارستانها

·         بررسی مصالح نوین بیمارستانی و نوآوری در طراحی داخلی و نازک کاری و زمینه سازی اجرای آنها در بیمارستانها

·         بررسی ساختار سازه­های نوین در طراحی بیمارستانهای آینده

·         رویکردهای نوین در طراحی مراکز درمانی خاص از جمله مراکز جامع سرطان، مراکز درمانی کودکان و …

·         راهکارهای ایجاد مطلوبیت در بیمارستان ها از طریق بهبود کیفیت فضاهای داخلی

·         راهکارهای ایجاد انعطاف پذیری در طراحی و ساخت بیمارستان ها

 

 

4.      بیمارستانهای امن و پاسخگو در مواقع  بحران ، حوادث و بلایا

·         امکانسنجی و شاخصهای تعیین زمین بیمارستانهای امن

·         رویکردهای طراحی و ساخت بیمارستانهای امن با رویکرد پدافندی

·         روشهای  طراحی و تکنولوژی های ساخت بیمارستاهای سیار و مدلار

·         روشهای  طراحی و تکنولوژی های ساخت بیمارستانهای پیش ساخته

5.      تاسیسات و تجهیزات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها

·         ارتقاء و بهبود مدیریت مصرف انرژی با اصلاح روشهای طراحی و اجرا و بهره برداری از بیمارستانها

·         روشهای عملی جایگزینی حاملهای انرژی پایدار، پاک و نو با منابع انرژی موجود

·         استانداردهای نوین طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستانها

·         ارتقا بسترهای موجود کنترل هوشمند تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی

·         روشهای نوین در تهویه مطبوع بیمارستانی

·         زیرساختهای نوین برق جریان ضعیف و فشار ضعیف تاسیسات و تجهیزات پزشکی

·         چالش­های موجود در امحاء زباله های بیمارستانی و دفع بهداشتی فاضلاب

·         ارتقاء و بهبود وضعیت امحاء زباله و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانهای موجود با بهره گیری از تجربیات بین المللی و روش های نوین

6.      تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده

·         نیازسنجی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات نوین درمانی

·         نحوه فعالیت و مشارکت شرکتهای تامین کننده و مشاور تجهیزات بیمارستانی در طراحی بیمارستانی

·         راهکارهای نوین تامین الزامات نصب و راه اندازی تجهیزات بیمارستانی

·         طرح تجهیز بیمارستان با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود

·         جذب ظرفیت های بخش دولتی در تجهیز بیمارستان ها

·         چالش های نگهداشت تجهیزات در بیمارستانهای دولتی موجود و راهکارهای پیشنهادی

·         تجهیزات نوین و پیشرفته و چالش های استفاده از آنها در بیمارستان های موجود

·         مدیریت تدارکات و پشتیبانی از تجهیزات پزشکی

·         نوآوری در تکنولوژی

 

7.      مهندسی نگهداشت ومدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها

·         رفع چالشهای پیش رو در ارتقاء و گذار از نگهداری و تعمیرات سنتی به مدیریت نگهداشت مکانیزه و بهره ­ور

·         رویکردهای نوین در توسعه بستر تکنولوژی اطلاعات در نگهداری و تعمیرات (CMMS)

·         راهکارهای بهینه در تثبیت رویکردهای جدید مدیریت نگهداشت منابع و تجهیزات مانند پیشگیرانه، پیشبینانه

·         بررسی نقش کلیدی وموثرحوزه های مالی وپشتیبانی درحصول نتایج مدنظر درمدیریت نگهداشت

·         جنبه های اقتصادی وبهره وری مدیریت نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی وتجهیزات حوزه بهداشت و درمان

·         نقش سیستم مدیریت و بایگانی الکترونیکی اسناد در فرایند نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات

·         بازتعریف جایگاه مدیران بیمارستانها، مهندسین و ناظرین فنی و نیز پیمانکاران تاسیسات و تجهیزات  در مدیریت نگهداشت

·         تکنولوژیها و تکنیک های  مدیریت منابع و تجهیزات (Facility Management) و راهکارهای اجرایی نمودن آنها در بیمارستانها

 

8.      چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها

·         مشکلات ساخت بیمارستانها و چالشهای مدیریت اجرائی

·         راهکارهای مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای در بیمارستان ها

روشهای مدیریت و نظارت بر طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان ونقش مشاورین