en-97-hospital

محورهای ششمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

 1. بیمارستانهای تاب آور، امن وپاسخگو دربحران ،حوادث و بلایا ، جانمایی و مقاوم سازی
 2. رویکردهای جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان وراهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی
 3. طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهای سالمندان ، خدمات بهداشتی درمانی ، بازتوانی و اقامتی
 4. رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
 5. تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
 6. تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده
 7. مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات و بازسازی بیمارستانها
 8. کارکرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای بیمارستانها

 

 1. بیمارستانهای تاب آور، امن وپاسخگو دربحران ،حوادث و بلایا ومقاوم سازی اجزای آنها
  • طراحی ومقاوم سازی اجزای غیر سازه ای و ایجاد هماهنگی بین عملکرد سازه و اجزای غیر سازه ای
  • اصول و راهکارهای ارزیابی تاب آوری بیمارستانها
  • امکانسنجی و شاخصهای تعیین زمین بیمارستانهای امن
  • رویکردهای طراحی و ساخت بیمارستانهای امن با رویکرد پدافندی
  • طراحی سازه بیمارستان بر اساس عملکرد
  • استفاده از سیستم‌های جاذب انرژی و جداگرهای لرزه‌ای در سازه
  • روشهای طراحی و تکنولوژی های ساخت بیمارستاهای پیش ساخته ، سیار و مدولار
 2. رویکردهای جدید و تجربیات بین المللی در سرمایه گذاری و راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی
  • مشارکت عمومی خصوصی در توسعه بخش سلامت و راهکارهای افزایش جلب مشارکتهای مردمی از جمله ایرانیان خارج ازکشور
  • بازارهای نوظهور (فرصتهای سرمایه گداری د ر بحث سلامت )
  • راهکارهای تشکیل کنسرسیوم های طراحی و ساخت و تجهیز به همراه تامین کننده منابع مالی
  • تجربیات بین المللی در ساخت بیمارستانها و چالشهای تامین اعتبار در ایران
  • راهکارهای تامین اعتبارات مورد نیاز ساخت بیمارستان ها از طریق واگذاری/ مشارکت و …
  • ساخت و بهره برداری از بیمارستان ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
  • سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات
 3. طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهای سالمندان ، خدمات بهداشتی درمانی ، بازتوانی و اقامتی
 4. رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
  • بهینه کردن طراحی متناسب با محدودیت های بودجه جاری
  • برقراری ارتباط رویکرد پایداری با طراحی و ساخت پروژه ها
  • ارزیابی اثرات بیمارستانها در آلودگی محیط زیست و کاهش عفونتها
  • بیمارستانهای هوشمند و تاثیر آنها در نحوه طراحی بیمارستانها
  • بیمارستانهای دیجیتال و فناوریهای نوین (IT) در بیمارستانهای آینده
  • نقش نوآوریهای و فن آوریهای جدید پزشکی در فضاهای داخلی بیمارستانها
  • راهکارهای مشارکت ذینفعان (پزشکان، پرسنل، بیماران و همراهان) در طراحی بیمارستانها
  • بررسی مصالح نوین بیمارستانی و نوآوری در طراحی داخلی و نازک کاری و زمینه سازی اجرای آنها در بیمارستانها
  • بررسی ساختار سازه­های نوین در طراحی بیمارستانهای آینده
  • رویکردهای نوین در طراحی مراکز درمانی خاص از جمله مراکز جامع سرطان، مراکز درمانی کودکان و …
  • راهکارهای ایجاد مطلوبیت در بیمارستان ها از طریق بهبود کیفیت فضاهای داخلی
  • راهکارهای ایجاد انعطاف پذیری در طراحی و ساخت بیمارستان ها
 5. تاسیسات و تجهیزات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
  • ارتقاء و بهبود مدیریت مصرف انرژی با اصلاح روشهای طراحی و اجرا و بهره برداری از بیمارستانها
  • روشهای عملی جایگزینی حاملهای انرژی پایدار، پاک و نو با منابع انرژی موجود
  • استانداردهای نوین طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستانها
  • ارتقا بسترهای موجود کنترل هوشمند تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی
  • روشهای نوین در تهویه مطبوع بیمارستانی
  • زیرساختهای نوین برق جریان ضعیف و فشار ضعیف تاسیسات و تجهیزات پزشکی
  • چالش­های موجود در امحاء زباله های بیمارستانی و دفع بهداشتی فاضلاب
  • ارتقاء و بهبود وضعیت امحاء زباله و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانهای موجود با بهره گیری از تجربیات بین المللی و روش های نوین

 

 1. تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده
  • نیازسنجی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات نوین درمانی
  • نحوه فعالیت و مشارکت شرکتهای تامین کننده و مشاور تجهیزات بیمارستانی در طراحی بیمارستانی
  • راهکارهای نوین تامین الزامات نصب و راه اندازی تجهیزات بیمارستانی
  • طرح تجهیز بیمارستان با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود
  • جذب ظرفیت های بخش دولتی در تجهیز بیمارستان ها
  • چالش های نگهداشت تجهیزات در بیمارستانهای دولتی موجود و راهکارهای پیشنهادی
  • تجهیزات نوین و پیشرفته و چالش های استفاده از آنها در بیمارستان های موجود
  • مدیریت تدارکات و پشتیبانی از تجهیزات پزشکی
  • نوآوری در تکنولوژی
 2. مهندسی نگهداشت ومدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات و بازسازی بیمارستانها
  • رفع چالشهای پیش رو در ارتقاء و گذار از نگهداری و تعمیرات سنتی به مدیریت نگهداشت مکانیزه و بهره ­ور
  • رویکردهای نوین در توسعه بستر تکنولوژی اطلاعات در نگهداری و تعمیرات (CMMS)
  • راهکارهای نوین بازسازی بیمارستانها در حین فعالیت و سرویس دهی به بیماران
  • راهکارهای بهینه در تثبیت رویکردهای جدید مدیریت نگهداشت منابع و تجهیزات مانند پیشگیرانه، پیشبینانه
  • بررسی نقش کلیدی وموثرحوزه های مالی وپشتیبانی درحصول نتایج مدنظر درمدیریت نگهداشت
  • جنبه های اقتصادی وبهره وری مدیریت نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی وتجهیزات حوزه بهداشت و درمان
  • نقش سیستم مدیریت و بایگانی الکترونیکی اسناد در فرایند نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات
  • بازتعریف جایگاه مدیران بیمارستانها، مهندسین و ناظرین فنی و نیز پیمانکاران تاسیسات و تجهیزات در مدیریت نگهداشت
  • تکنولوژیها و تکنیک های مدیریت منابع و تجهیزات (Facility Management) و راهکارهای اجرایی نمودن آنها در بیمارستانها
 3. کارکرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای بیمارستانها