آخرین اخبار : 

 

بیانیه پایانی

گزارش برگزاری و بیانیه پایانی سومین کنگره:

با یاری خداوند متعال سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع وتجهیزات (Hospital Build & Facility Management ) درتاریخ 28 الی 29 آذرماه 1395 با امتیاز باز آموزی برای متخصصین و کارشناسان مرتبط همراه با کارگاههای تخصصی ویژه مدیران و متخصصین ،در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید.

شعار کنگره :

ایجاد عزم ملی برای هماهنگی نهادهای ذیربط و افزایش جلب مشارکتهای مردمی در جهت ساخت و تجهیز بیمارستانهای ایمن با طراحی های نوآورانه

هدف کنگره :

·        یکپارچه سازی و هماهنگی بین کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

·        افزایش بهره وری منابع

·        جلب مشارکتهای مردمی

·        ساخت و تجهیز بیمارستانهای جدید بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و ملی

·        خدمت رسانی بهتر به بیماران

سومین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در راستای اهداف خود با دعوت و همکاری روساء ، معاونین،مدیران وکارشناسان از چندین وزارتخانه ، نهاد ، دانشگاه ، مجمع خیرین سلامت و بیمارستانهای سراسر کشور و با مشارکت قریب به دو هزار نفر از متخصصین، محققین، اساتید و خیرین این حوزه در دو روز برگزار شد.

در این کنگره نیز مانند کنگره های قبلی به منظور ارج نهادن به زحمات خیرین و پیشگامان حوزه ساخت بیمارستان از چند نفر از ایشان تقدیر به عمل آمد.

در این راستا بیانیه پایانی کنگره در جهت هم افزایی و ارتقاء سلامت و امید به زندگی در کشور پر افتخار ایران اسلامی و بر اساس بررسی و طرح مسائل و نظرسنجی از مجریان و محققین این حوزه به شرح ذیل تدوین به منظور استحضار و دستور موکد مقام محترم وزارت و تشکیل کارگرو ههای تخصصی، تقدیم می گردد:

 

بیانیه پایانی سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

1-      با توجه به لزوم توسعه تخت های بیمارستانی و جایگزینی تخت های فرسوده و محدودیت منابع عمومی برای ساخت تخت های جدید ، راهکارهای افزایش جلب مشارکتهای مردمی از جمله هماهنگی مستمر با مجمع خیرین سلامت کشور و بهینه سازی مقررات، به صورت جدی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در قالب سیاستهای وزارتخانه مدنظر قرار گیرد.
2-           رعایت معماری اسلامی، ایرانی با هدف ارتقاء هویت بومی در ساختمانهای عمومی و ملی در طراحی و ساخت بیمارستانها  نهادینه  گردد.
3-           با توجه به ناکارآمدی بیمارستانهای کوچک، بازنگری در ماموریت بیمارستانهای کوچک انجام شود و سیاست توسعه بر مبنای ساخت بیمارستانهای بزرگ تخصصی و فوق تخصصی  Mega Hospital قرار گیرد.
4-           رویکردهای نوین طراحی بیمارستانی با بهره­گیری از تجارب و تکنولوژی­های برتر جهانی الگوی کار مهندسان مشاور طراح قرا رگیرد.
5-           لزوم مطالعه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بر اساس استانداردهای موجود در مراحل اولیه طرح بیمارستان مد نظر کلیه مسئولین قرار گرفته و وجود مشاورین تجهیز از مراحل اولیه طرح بیمارستان الزام گردد.
6-           به منظور ساماندهی تجهیز بیمارستانها و بهینه سازی مدیریت تجهیزات پزشکی و استفاده نظام مند از متخصصین تجهیزات پزشکی ، تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی کشور به صورت جدی ، پیگیری گردد.
7-           توسعه علم و فناوری و روشهای جدید درمانی باعث تغییر نقش بیمارستانها در مدیریت بهداشت و درمان جامعه خواهد شد، لذا تغییر نگرش در طراحی و ساخت و مدیریت بیمارستانها با دید نوآورانه و آینده نگری مورد توجه کلیه مسئولین و مشاوران و پیمانکاران قرار گیرد.
8-           حفظ و مدیریت منابع موجود یکی از اولویت هاست لذا توجه به نگهداشت و مدیریت منابع موجود (Facility Management)  ، از جمله تاسیسات، ساختمان و تجهیزات به طور علمی و یکپارچه مورد توجه کلیه مسئولین وزارتخانه ها ، دانشگاههای علوم پزشکی ، روسا و مدیران بیمارستانها قرار گیرد و برای این منظور پیشنهاد می گردد درصدی از درآمد بیمارستانها به امر نگهداشت اختصاص یابد.
9-           اجرای دقیق طرح جامع و مکانیزه مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی بیمارستانها پیگیری گردد.
10-       لزوم تدوین استاندارد سطح بندی تجهیزات پزشکی بر اساس سطح بیمارستان و نوع خدمت مورد توجه قرار گیرد.
11-       چگونگی طراحی و ساخت بیمارستانهای آینده به عنوان دغدغه جدی متخصصین این حوزه مدنظر قرار گیرد و راهنمای طراحی و ساخت این بیمارستانها تدوین گردد.
12-       با توجه به نقش آتی بیمارستانها در مدیریت بهداشت و درمان جامعه و محدودیت تخت های بیمارستانی لزوم اصلاح فرآیندهای درمانی مدنظر مسئولین محترم قرار گیرد به گونه ای که در سریعترین زمان ممکن خدمات درمانی در اختیار بیمار قرار گیرد و مبنا ، حداقل ماندگاری بیمار در بیمارستان باشد.
13-       لزوم توسعه فرآیندهای درمانی در خارج از بیمارستان مثل منازل بیماران در بیمارستان آینده مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های لازم از جمله فضای آموزش بیماران و توسعه شبکه مجازی در طراحی و ساخت بیمارستانها لحاظ گردد.
14-       با توجه به اهمیت کیفیت مصالح و تجهیزات در افزایش عمر مفید بیمارستان و تاثیر آن در اقتصادی شدن بیمارستان ،تدوین فهرست بهای ویژه برای ساخت بیمارستانها ضرورت دارد و درخواست جدی مسئولین و متخصصین از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تسریع در تدوین این فهرست بها می باشد.
15-       رعایت استانداردهای محیط زیست و ساخت بیمارستانهای سبز و دوستدار محیط زیست مدنظر کلیه مسئولین و متخصصین قرار گیرد و به عنوان یکی از دیدگاه های اصلی در طراحی بیمارستانها لحاظ گردد.
16-       با توجه به ساختماهای درمانی رعایت استانداردهای درمانی در طراحی و احداث فضاهای درمانی کشور مورد توجه قرار گرفته و نسبت به تکمیل استاندارهای موجود در حوزه­های تخصصی و نیز بروز رسانی آنها اقدام گردد..
17-       با توجه به این كه بسیاری از استانداردهای موثر در پیشگیری و كنترل عفونت، استانداردهای ساختاری و فضای فیزیكی است، ضروری است، توجه خاصی به استانداردهای این مقوله مطابق با کتابهای برنامه­ریزی و طراحی بیمارستان ایمن در زمان صدور پروانه بهره برداری بیمارستان­ها مبذول شود.
18-       استقرار و ترویج دانش و استانداردهای مدیریت انرژی در فضاهای درمانی و رعایت کلیه آیین نامه های کشور در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای کشور از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان،  در احداث بیمارستانهای کشور ضروری است.
19-       لزوم ساماندهی مدیریت سلیقه‌ای و فاقد نگاه بلند مدت در نگهداری و بهره‌ برداری بیمارستانها .
20-       لزوم تجدید نظر اساسی در سرانه زیر بنا در طراحی و ساخت بیمارستانها و رفع محدودیت این سرانه ها در طراحی و ساخت بیمارستانهای کارآمد.