آخرین اخبار : 

 

بیانیه پایانی

گزارش برگزاری و بیانیه پایانی چهارمین کنگره:

با یاری خداوند متعال چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع وتجهیزات (Hospital Build & Facility Management ) درتاریخ 19الی 20آذرماه 1396با امتیاز باز آموزی برای متخصصین و کارشناسان مرتبط همراه با کارگاههای تخصصی ویژه مدیران و متخصصین ،در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید.

 

هدف کنگره :

·        یکپارچه سازی و هماهنگی بین کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

·        افزایش بهره وری منابع

·        جلب مشارکتهای مردمی

·        ساخت و تجهیز بیمارستانهای جدید بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و ملی

·        خدمت رسانی بهتر به بیماران

چهارمین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در راستای اهداف خود با دعوت و همکاری روساء ، معاونین،مدیران وکارشناسان از چندین وزارتخانه ، نهاد ، دانشگاه ، مجمع خیرین سلامت و بیمارستانهای سراسر کشور و با مشارکت قریب به دو هزار نفر از متخصصین، محققین، اساتید و خیرین این حوزه در دو روز برگزار شد.

در این کنگره نیز مانند کنگره های قبلی به منظور ارج نهادن به زحمات خیرین و پیشگامان حوزه ساخت بیمارستان از چند نفر از ایشان تقدیر به عمل آمد.

در این راستا بیانیه پایانی کنگره در جهت هم افزایی و ارتقاء سلامت و امید به زندگی در کشور پر افتخار ایران اسلامی و بر اساس بررسی و طرح مسائل و نظرسنجی از مجریان و محققین این حوزه به شرح ذیل تدوین به منظور استحضار و دستور موکد مقام محترم وزارت و تشکیل کارگرو ههای تخصصی، تقدیم می گردد:

 

بیانیه پایانی چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

جهت دریافت بیانیه چهارمین کنگره دانلود نمایید.