نحوه ثبت نام :

اولین گام برای برقراری هر گونه ارتباط با كنگره، ثبت نام در پایگاه اینترنتی آن است. برای این كار ابتدا باید به نشانی اینترنتی www.hospitalbuild.ir مراجعه و با انتخاب گزینه ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نمود.

( در كادر نام كاربری فرم ثبت نام، كد ملی را باید به صورت دقیق وارد نمود)

توجه داشته باشید كه ثبت نام نهایی پس از واریز وجه ثبت نام و تایید آن توسط دبیرخانه كنگره انجام خواهد شد.

شركت كنندگان در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir مراجعه و به صورت جداگانه ثبت نام نمایند.و لازم به توضیح است مشمولین امتیاز باز آموزی که در سامانه آموزش مداوم ثبت نام و واریز آنلاین انجام می دهند نیاز به واریز در این سایت نداشته و فقط رسید واریز خود را که از سایت آموزش مداوم پرینت گرفته اند باید  نام و کد ملی و شماره همراه خود را  بر روی آن نوشته و فکس و تایید آنرا جهت صدور کارت حضور در کنگره با تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) کنگره در خواست نمایند.

آخرین مهلت ثبت نام   25/06/1398

نحوه واریز وجه:

مطابق موارد مندرج در فرم ثبت نام – پس از واریز وجه، شماره و تاریخ فیش بانكی باید در پایگاه كنگره وارد و یا به ستاد اجرایی كنگره  به شماره   77653700 فكس و اعلام رسید گردد.