اعضاء كميته علمي به ترتيب حروف الفبا:

 1. آقای مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
 2. آقای دکتر سید احمد احمدی تيمورلويي عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 3. آقای دکتر علی اردلان مشاور معاونت بهداشت و رئیس دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا
 4. آقاي مهندس شهریارارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 5. آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم
 6. آقای دکتر حمید اسدی معاون اجرایی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 7. آقای مهندس آینه چی کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 8. آقای دکتر مسعود اعتمادیان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
 9. آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 10. آقای دکترامین الوانچی عضوهيات علمي گروه مديريت وساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
 11. آقای دکتر رضا آقایی زاده ظروفی استاد محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران
 12. آقای مهندس مسعود بخشی کارشناس مسئول گروه معماری وشهرسازی امورنظام فنی سازمان مدیریت
 13. خانم دکتر فریبا بهرامی استادیار هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 14. آقاي مهندس مسلم بيات معاون سازمان ملی استاندارد ایران
 15. آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 16. آقای مهندس ولی اله پورکرامتی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 17. آقای سید عباس پورهاشمی ، قائم مقام دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور
 18. آقای مهندس قاسم پیروی دهسرخی کارشناس فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 19. خانم دکترپریسا ترابی مسئول تغذیه بالینی دفترمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
 20. آقای دکتر سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 21. آقای مهندس علیرضاتوتونچی معاون تدوین ضوابط امورنظام فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 22. آقای دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 23. آقای دکتر توکلی رئيس گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 24. آقای دکترابراهیم جعفری پویان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 25. آقای دکتر فرییرز جولای استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
 26. آقای دکتر محسن حامدی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 27. آقای مهندس حسن حسینی معاون امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 28. آقای دکتر حمید رضا خانکه قائم مقام سازمان اورژانس کشور
 29. آقای مهندس احمد خوشدل نیکخو کارشناس امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 30. آقای دکتر دانش جعفری مشاور عالی وزیر در حوزه اقتصادی
 31. آقای دکتر درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
 32. آقای مهندس محمد حسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 33. آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 34. آقای مهندس سعید ذوقی کارشناس مسئول معماری مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 35. خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وزارت بهداشت
 36. آقای مهندس هرمزد رامینه رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران
 37. آقای مهندس رحمانی معاون برنامه ریزی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 38. آقای دکتر حجت رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 39. آقای دکتر رستمیان معاون امور اجتماعی وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 40. آقای دکتر آرش رشیدیان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 41. آقای مهندس رضایی معاون سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
 42. آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت
 43. آقاي دكتر رواقي عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 44. خانم مهندس راحله روح پرور کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 45. خانم دکتر زرگر معاون انجمن علمی اداره امور بیمارستانهاو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 46. آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 47. آقای دکتر سید کمال الدین ستاره دان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 48. آقای مهندس محمد رضا سیادت کارشناس معماری امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 49. آقای دکتر پژمان شادپورعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی
 50. آقاي دکتر رضا شاهقدمي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره
 51. خانم دکتر ماندانا شفیع عضو هیات علمی دانشگاه کارلسروهه آلمان
 52. آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي
 53. آقای مهندس منوجهر شکوفی رئیس گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
 54. آقای دکتر شهرامی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 55. آقای دکترشهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشوروعضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی
 56. آقای دکتر شیرزادیان رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 57. خانم دکتر صباغیان مدیر گروه تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت
 58. آقای دکتر محمد حسین صراف زاده دانشیار دانشگاه تهران
 59. خانم مهندس فاطمه ژیلاصفاری مدیرگروه تدوین استانداردها دفترتوسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی
 60. آقای مهندس نصراله طاهباز نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران
 61. آقای سید محمد طباطبایی ، معاون مشارکتهای مردمی و ارتباطات ورسانه مجمع خیرین سلامت کشور
 62. آقای دکتر طباطبایی لطفی مديركل محترم دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و تعرفه سلامت
 63. آقای دکتر علیرضا طلوع کوروشی مشاورعالی گروه تدوین استانداردهای طراحی وبرنامه ریزی بیمارستان ایمن
 64. آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر انجمن کنترل عفونت و دبیر اجرایی کنگره
 65. آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 66. آقای مهندس احمد عابدی رئیس اداره اجرای طرحهای عمرانی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
 67. خانم پرستو عابدین کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 68. خانم دکتر عباس آبادی رئیس گروه ارتقاء کیفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 69. آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 70. آقاي دكتر علیرضا عسکری مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت
 71. آقای مهندس عسگری معاون مرکز نظارت واعتباربخشی و رئيس گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 72. آقای دکتر رضا عطار نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 73. آقاي مهندس هوشنگی رئيس اداره نظارت و ارزیابی اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت
 74. آقای مهندس سعیدعلوی معاون فنی و برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
 75. آقای دکتر مهدی علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
 76. آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس تجهيزات پزشكي سازمان تامين اجتماعي
 77. آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 78. آقای محسن قائنی نژاد رئیس اداره صدور پروانه دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان
 79. آقای دکتر قریب مشاور وزیر و رئیس حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 80. آقای دکتر کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
 81. آقای دکتر حامد کاشانی عضو هيات علمي گروه مديريت و ساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
 82. آقای دکترمحمد اسماعیل کاملی مدیرگروه ساختار وسطح بندی دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
 83. آقای دکتر عباس کرامتی رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
 84. آقاي دكتر جمشيد كرمانچي مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت در امور بیماریها
 85. آقای دکتر بهزاد کلانتری مدیرکل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
 86. آقای دکتر پیر حسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور
 87. خانم دکتر نسترن لعل کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 88. آقای دکتر شاهرخ مالک استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 89. آقای دکترمحمد مهدی مرتهب استاد و مدیرگروه مدیریت وساخت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
 90. آقای دکتر نادر مرکزی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 91. خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
 92. آقاي مهندس احمد مسلمي رئیس هیات مدیره انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي كشور
 93. آقای دکتر علی مشکینی معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت
 94. آقای دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 95. آقای مهندس معظمی معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 96. خانم مهندس فریباملك احمدي رئيس اداره بهداشت مراكزدرماني،ايمني پرتوها ومديريت پسماند،مركزسلامت محيط وكار
 97. خانم مهندس مهناز مقتدر مدیر فنی اداره کل استاندارد استان تهران
 98. خانم دکتر میرکتولی رئیس اداره پدافند غیر عامل وزارت بهداشت
 99. آقای مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران
 100. آقای دکتر محمد رضا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 101. آقای مهندس سیدحسن موسوی مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح واجراء خانه سازی
 102. آقای دکتر جلال نائلی رئیس اداره همکاری های اقتصادی حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت
 103. آقای مهندس فرزادنجفی عضوهیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت،کارشناس ارشدپژوهشکده توسعه وبهینه سازی فناوری های انرژی
 104. خانم مهندس نصوری مدیر گروه معماری دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
 105. آقای دکتر واعظی رئیس اداره اورژانس بیمارستانی  معاونت درمان وزارت بهداشت
 106. آقای دکتر سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت
 107. خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 108. آقای دکتر داوود یادگاری نیا رئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 109. آقای علیرضا یزدانی ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور