آخرین اخبار : 

 

اعضای کمیته علمی

اعضاء كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

  • آقای دکتر احسان اثنی عشری مدیر آموزش و توسعه دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد
  • آقای مهندس مجید احمری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کشور
  • آقای دکتر سید احمد احمدی تيمورلويي عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر علی اردلان مشاور معاونت بهداشت و رئیس دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا
  • آقاي مهندس شهریارارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم
  • آقای دکتر حمید اسدی معاون اجرایی مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت
  • آقای محسن اکابری رئیس گروه مطالعات اقتصادی مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر مهمت اکدوگان دکترای زلزله شناسی و مدیر برنامه دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد
  • آقای دکتر سالار آرین مقدم کارشناس مسئول دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد
  • خانم آل محمد کارشناس مسئول اداره همکاری های اقتصادی حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت
  • آقای مهندس آینه چی کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر مسعود اعتمادیان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
  • آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر امین الوانچی عضو هيات علمي گروه مديريت و ساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
  • آقای دکتر رضا آقایی زاده ظروفی استاد محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران
  • آقای مهندس مسعود بخشی کارشناس مسئول گروه معماری وشهرسازی امورنظام فنی سازمان مدیریت
  • خانم دکتر فریبا بهرامی استادیار هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس ولی اله پورکرامتی عضوهیات علمی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  • آقای سید عباس پورهاشمی ، قائم مقام دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقای مهندس قاسم پیروی دهسرخی کارشناس فنی دفترتوسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وزارت بهداشت
  • خانم دکترپریسا ترابی مسئول تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت
  • آقای دکتر سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  • آقای مهندس علیرضاتوتونچی معاون تدوین ضوابط امورنظام فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
  • آقای دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر توکلی رئيس گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
  • خانم مهندس جلالی کارشناس مسئول دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
  • آقای دکترابراهیم جعفری پویان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر فرییرز جولای استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
  • آقای مهندس حاجی میراسماعیل مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر محسن حامدی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
  • آقای مهندس حسن حسینی معاون امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • آقای دکتر حمید رضا خانکه قائم مقام سازمان اورژانس کشور و رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا
  • آقای مهندس احمد خوشدل نیکخو کارشناس امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • آقای دکتر داود دانش جعفری مشاور عالی وزیر در حوزه اقتصادی
  • آقای دکتر درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
  • آقای مهندس محمد حسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس سعید ذوقی کارشناس مسئول معماری مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای مهندس هرمزد رامینه رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران
  • آقای مهندس رحمانی معاون برنامه ریزی مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر حجت رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای مهندس رحیمی مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • آقای دکتر رستمیان معاون امور اجتماعی وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خانم مهندس رسولی کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر آرش رشیدیان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای مهندس رضایی معاون سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
  • آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت
  • آقاي دكتر حمید رواقي عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • خانم مهندس راحله روح پرور کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني وزارت بهداشت
  • آقای مهندس مهدی زرنگ رئیس گروه سرمایه گذاری مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت
  • خانم دکتر زرگر معاون انجمن علمی اداره امور بیمارستانهاو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر سادات کارشناس مسئول دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت
  • آقای مهندس سازگاری نماینده سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
  • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر سید کمال الدین ستاره دان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • آقای مهندس سلیمی معاون نظارت و ارزشیابی دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
  • آقای مهندس محمد رضا سیادت کارشناس معماری امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه
  • آقای مهندس سیفوری رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای دکتر پژمان شادپورعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی
  • آقاي دکتر رضا شاهقدمي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره
  • خانم دکتر ماندانا شفیع عضو هیات علمی دانشگاه کارلسروهه آلمان
  • آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي
  • آقای مهندس منوچهر شکوفی رئیس گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
  • آقای دکتر شهرامی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای دکترحسینعلی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشورورییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی
  • آقای دکتر شیرزادیان رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • آقای دکتر صادقی راد معاون محترم برنامه ریزی و نظارت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
  • خانم دکتر عطیه صباغیان پیرو مدیر گروه تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت
  • آقای دکتر محمد حسین صراف زاده دانشیار دانشگاه تهران
  • خانم مهندس فاطمه ژیلاصفاری مدیرگروه تدوین استانداردها دفترتوسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی
  • آقای مهندس نصراله طاهباز نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران
  • آقای سید محمد طباطبایی ، معاون مشارکتهای مردمی و ارتباطات ورسانه مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقای دکتر طباطبایی لطفی مديركل محترم دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و تعرفه سلامت
  • آقای دکتر علیرضا طلوع کوروشی مشاورعالی گروه تدوین استانداردهای طراحی وبرنامه ریزی بیمارستان ایمن
  • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر انجمن کنترل عفونت و دبیر اجرایی کنگره
  • آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
  • آقای مهندس احمد عابدی رئیس اداره اجرای طرحهای عمرانی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کشور
  • خانم پرستو عابدین کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني وزارت بهداشت
  • خانم دکتر معصومه عباس آبادی رئیس گروه ارتقاء کیفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای مهندس حامد عارفی رئیس گروه پیمان رسیدگی دفتر توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
  • آقای مهندس عرفان مدیر گروه تاسیسات مکانیکی کتابهای استاندارد بیمارستان ایمن
  • آقاي دكتر علیرضا عسکری مدير كل دفتر نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت
  • آقای مهندس نادر عسگری مشاور معاون درمان ومعاون فنی دفتر نظارت واعتباربخشی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر رضا عطار نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
  • آقای مهندس سعید علوی صدر معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کشور
  • آقاي مهندس علیرضاهوشنگی رئيس اداره نظارت وارزیابی اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت
  • آقای دکتر مهدی علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
  • آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس تجهيزات پزشكي سازمان تامين اجتماعي
  • آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر فرزین فردانش مدیر پروژه دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد
  • خانم مهندس فلاحتگر کارشناس ارشد مهندسی معماری شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
  • آقای محسن قائنی نژاد رئیس اداره صدور پروانه دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان
  • آقای دکتر قریب مشاور وزیر و رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
  • آقای دکتر حامد کاشانی عضو هيات علمي گروه مديريت وساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
  • آقای دکترمحمد اسماعیل کاملی مدیرگروه ساختار وسطح بندی دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
  • آقای دکتر عباس کرامتی رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
  • آقاي دكتر جمشيد كرمانچي مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت در امور بیماریها
  • آقای دکتر بهزاد کلانتری مدیرکل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
  • آقای دکتر پیر حسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور
  • خانم مریم گیلوری رئیس  محترم اداره پرستاری  سازمان تامين اجتماعي
  • خانم دکتر نسترن لعل معاون اداره اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني وزارت بهداشت
  • آقای دکتر شاهرخ مالک استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
  • آقای دکترمحمد مهدی مرتهب استاد و مدیرگروه مدیریت وساخت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
  • آقای دکتر نادر مرکزی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول دفترمديريت بيمارستاني وتعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
  • آقاي مهندس احمد مسلمي رئیس هیات مدیره انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي كشور
  • آقای دکتر علی مشکینی معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت
  • آقای دکتر علی محمد مصدق راد دانشیارگروه علوم مديريت واقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای مهندس بردیا معطر عضو هیات علمی گروه مهندسی بیمارستان دانشگاه تهران
  • آقای مهندس معظمی معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای مهندس مکری مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خانم مهندس فریباملك احمدي رئيس اداره بهداشت مراكزدرماني،ايمني پرتوها ومديريت پسماند،مركزسلامت محيط وكار
  • خانم مهندس مهناز مقتدر مدیر فنی اداره کل استاندارد استان تهران
  • آقای مهندس میرابی مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • خانم دکتر معصومه میرصفا مدیر توسعه و تدوین گایدلاین دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد
  • خانم دکتر میرکتولی رئیس اداره پدافند غیر عامل وزارت بهداشت
  • آقای مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران
  • آقای دکتر محمد رضا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس سیدحسن موسوی مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح واجراء خانه سازی
  • آقای دکتر جلال نائلی رئیس اداره همکاری های اقتصادی حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت
  • آقای مهندس فرزادنجفی عضوهیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت،کارشناس ارشدپژوهشکده توسعه وبهینه سازی فناوری های انرژی
  • خانم مهندس نصوری مدیر گروه معماری دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر واعظی رئیس گروه نظارت بر اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت
  • خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر داوود یادگاری نیا رئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای علیرضا یزدانی ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقای دکتر یوسف زاده مدیر گروه سازه دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت