آخرین اخبار : 

 

اعضای کمیته علمی و کمیته علمی علوم پایه

اعضاء كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:
1-  دکتر سید احمد احمدی تیمورلویی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2-  آقای مهندس اخباری معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
3-  آقای دکتر علی اردلان مشاور معاونت بهداشت و رئیس دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا

4-  آقای مهندس شهریارارسیلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

5-  آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم

6-  آقای دکتر حمید اسدی معاون اجرایی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت

7-  آقای دکتر مسعود اعتمادیان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

8-  آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

9-  آقای دکتر اولیائی منش مدیركل محترم دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

10-  آقای دکتر رضا آقایی زاده ظروفی  استاد محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران

11-  آقای مهندس مسعود بخشی کارشناس مسئول گروه معماری وشهرسازی امورنظام فنی سازمان مدیریت

12-  خانم دکتر فریبا بهرامی استادیار هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

13-  آقای مهندس مسلم بیات مدیر كل استاندارد استان تهران

14-  آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

15-  آقای مهندس ولی اله پورکرامتی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

16-  آقای سید عباس پورهاشمی ، قائم مقام دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور

17-  آقای مهندس قاسم پیروی دهسرخی کارشناس فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

18-  آقای دکتر سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

19-  آقای مهندس علیرضاتوتونچی معاون تدوین ضوابط امورنظام فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

20-  آقای دکترابراهیم جعفری پویان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

21-  آقای دکتر فرییرز جولای استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران

22-  آقای دکتر محسن حامدی  دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

23-  آقای مهندس حسن حسینی معاون امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

24-  آقای مهندس غلامحسین حمزه‌مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

25-  آقای مهندس مجید حمیدی رئیس اداره نظارت و ارزیابی اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت

26-  آقای دکتر حمید رضا خانکه رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه

27-  آقای دکتر محمد جواد خسروی معاون برنامه ریزی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت

28-  آقای مهندس احمد خوشدل نیکخو کارشناس امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

29-  آقای دکتر دانش جعفری مشاور عالی وزیر در برنامه تحول در نظام سلامت

30-  آقای مهندس محمد حسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان و غذا و داروی دانشگاه تهران

31-  آقای جلیل دسترنج آذری کارشناس مسئول حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت

32-  آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

33-  آقای مهندس سعید ذوقی کارشناس مسئول معماری مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران

34-  خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

35-  آقای مهندس هرمزد رامینه رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران

36-  آقای دکتر سعید رضا رحم دار مدیر عامل شرکت اوزان وابسته به سازمان تامین اجتماعی

37-  آقای دکتر حجت رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

38-  آقای مهندس رزق دوست رئیس گروه مهندسی پزشكی پژوهشگاه استاندارد

39-  آقای مهندس رئیسیون مشاور وزیر و رئیس حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت

40-  آقای دکتر رستمیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

41-  آقای دکتر آرش رشیدیان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

42-  آقای مهندس رضایی معاون سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

43-  آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت

44-  آقای دكتر رواقی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

45-  خانم دکتر زرگر معاون انجمن علمی اداره امور بیمارستانهاو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

46-  آقای مهندس سازگاری  نماینده سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

47-  آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل  دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

48-  آقای دکتر سید کمال الدین  ستاره دان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

49-  آقای مهندس محمد رضا سیادت کارشناس معماری امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

50-  آقای دکتر پژمان شادپورعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی

51-  آقای مهندس رضا شاهقدمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی  و دبیر علمی کنگره

52-  خانم دکتر ماندانا شفیع عضو هیات علمی دانشگاه کارلسروهه آلمان

53-  آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

54-  آقای مهندس منوجهر شکوفی رئیس گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران

55-  آقای دکتر شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

56-  آقای دکتر پیر حسین کولیوند رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی وزارت بهداشت

57-  آقای دکتر محمد حسین صراف زاده   دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

58-  خانم مهندس فاطمه ژیلاصفاری مدیرگروه تدوین استانداردها دفترتوسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی

59-  آقای مهندس نصراله طاهباز نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران

60-  آقای سید محمد طباطبایی ، معاون مشارکتهای مردمی و ارتباطات ورسانه مجمع خیرین سلامت کشور

61-  آقای دکتر علیرضا طلوع کوروشی نماینده شرکت اوزان و مدیر عامل گروه مشاورین کارآمد

62-  آقای مهندس محمد طهماسبی كارشناس مسئول عالی تجهیزات پزشكی دانشگاه تهران و دبیر اجرایی کنگره

63-  آقای مهندس سید مجتبی طیب زاده كارشناس مسئول گروه مهندسی پزشكی پژوهشگاه استاندارد

64-  آقای مهندس احمد عابدی رئیس گروه تاسیسات و نگهداشت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

65-  آقای مهندس عباسپور معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

66-  آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

67-  آقای مهندس عسگری معاون مرکز نظارت واعتباربخشی و رئیس گروه اعتبار بخشی بیمارستانها و مراكز درمانی

68-  آقای دکتر رضا عطار نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

69-  آقای مهندس سعیدعلویردیزاد کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

70-  آقای مهندس محمدجعفرعلیزاده معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیرعامل سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی و عمومی

71-  آقای مهندس سید محمد رضا فاطمی رئیس  تجهیزات پزشكی سازمان تامین اجتماعی

72-  آقای مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

73-  آقای دکتر کاتوزیان رئیس  پژوهشگاه صنعت نفت

74-  آقای دکترمحمد اسماعیل کاملی مدیرگروه ساختار وسطح بندی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

75-  آقای دکتر عباس کرامتی رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران

76-  آقای دكتر جمشید كرمانچی مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت در امور بیماریها

77-  آقای دکتر شاهرخ مالک استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

78-  آقای دکتر ماهر مشاور و معاون فنی و برنامه ریزی معاونت درمان و مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

79-  خانم دکتر زهرا محمدی رئیس هیات مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
80-  خانم مهندس فریبا ملك احمدی رئیس اداره بهداشت مراكز درمانی ،ایمنی پرتوها و مدیریت پسماند،مركز سلامت محیط و كار

81-  آقای دکتر نادر مرکزی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

82-  خانم فرناز مستوفیان كارشناس مسئول دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

83-  آقای مهندس احمد مسلمی دبیر انجمن متخصصین تجهیزات پزشكی كشور

84-  آقای دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

85-  آقای مهندس معظمی معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

86-  خانم مهندس مهناز مقتدر مدیر فنی اداره کل استاندارد استان تهران

87-  آقای مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

88-  آقای دکتر محمد رضا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

89-  آقای مهندس سیدحسن موسوی مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح واجراء خانه سازی

90-  آقای دكتر میر دهقان مدیر كل مركز نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت

91-  آقای مهندس فرزاد نجفی عضوهیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت و کارشناس ارشد پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوری های انرژی

92-  خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

93-  آقای دکتر همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
94- آقای علیرضا یزدانی ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور