آخرین اخبار : 

 

اعضای کمیته علمی و کمیته علمی علوم پایه

اعضاء كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

 • آقای دکتر سید احمد احمدی تيمورلويي عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای مهندس اخباری معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
 • آقای دکتر علی اردلان مشاور معاونت بهداشت و رئیس دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا
 • آقاي مهندس شهریارارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم
 • آقای دکتر حمید اسدی معاون اجرایی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس آینه چی کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر مسعود اعتمادیان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
 • آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر امین الوانچی عضو هيات علمي گروه مديريت و ساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
 • آقای دکتر رضا آقایی زاده ظروفی استاد محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران
 • آقای مهندس مسعود بخشی کارشناس مسئول گروه معماری وشهرسازی امورنظام فنی سازمان مدیریت
 • خانم دکتر فریبا بهرامی استادیار هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • آقاي مهندس مسلم بيات مدير كل استاندارد استان تهران
 • آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای مهندس ولی اله پورکرامتی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای سید عباس پورهاشمی ، قائم مقام دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور
 • آقای مهندس قاسم پیروی دهسرخی کارشناس فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • خانم دکترپریسا ترابی مسئول تغذیه بالینی دفترمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای مهندس علیرضاتوتونچی معاون تدوین ضوابط امورنظام فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 • آقای دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکتر توکلی رئيس گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 • آقای دکترابراهیم جعفری پویان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر فرییرز جولای استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
 • آقای دکتر محسن حامدی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 • آقای مهندس حسن حسینی معاون امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • آقای مهندس غلامحسين حمزه‌مصطفوي رئيس امور نظام فني و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • آقای دکتر حمید رضا خانکه قائم مقام سازمان اورژانس کشور
 • آقای دکتر محمد جواد خسروی معاون برنامه ریزی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس احمد خوشدل نیکخو کارشناس امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • آقای دکتر دانش جعفری مشاور عالی وزیر در حوزه اقتصادی
 • آقای دکتر درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
 • آقای مهندس محمد حسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • آقای مهندس سعید ذوقی کارشناس مسئول معماری مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس هرمزد رامینه رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران
 • آقای دکتر سعید رضا رحم دار مدیر عامل شرکت اوزان وابسته به سازمان تامین اجتماعی
 • آقای دکتر حجت رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای مهندس رئیسیون مشاور وزیر و رئیس حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر رستمیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر آرش رشیدیان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای مهندس رضایی معاون سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
 • آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت
 • آقاي دكتر رواقي عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • خانم مهندس راحله روح پرور کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 • خانم دکتر زرگر معاون انجمن علمی اداره امور بیمارستانهاو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای مهندس سازگاری نماینده سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر سید کمال الدین ستاره دان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • آقای مهندس محمد رضا سیادت کارشناس معماری امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • آقای دکتر پژمان شادپورعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی
 • آقاي دکتر رضا شاهقدمي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره
 • خانم دکتر ماندانا شفیع عضو هیات علمی دانشگاه کارلسروهه آلمان
 • آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي
 • آقای مهندس منوجهر شکوفی رئیس گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
 • آقای دکترشهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشوروعضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی
 • آقای دکتر شیرزادیان رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • خانم دکتر صباغیان مدیر گروه تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت
 • آقای دکتر محمد حسین صراف زاده دانشیار دانشگاه تهران
 • خانم مهندس فاطمه ژیلاصفاری مدیرگروه تدوین استانداردها دفترتوسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی
 • آقای مهندس نصراله طاهباز نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران
 • آقای سید محمد طباطبایی ، معاون مشارکتهای مردمی و ارتباطات ورسانه مجمع خیرین سلامت کشور
 • آقای دکتر طباطبایی لطفی مديركل محترم دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و تعرفه سلامت
 • آقای دکتر علیرضا طلوع کوروشی مشاورعالی گروه تدوین استانداردهای طراحی وبرنامه ریزی بیمارستان ایمن
 • آقاي مهندس محمد طهماسبي كارشناس مسئول عالی تجهيزات پزشكي دانشگاه تهران و دبیر اجرایی کنگره
 • آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 • آقای مهندس احمد عابدی رئیس گروه تاسیسات و نگهداشت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
 • خانم پرستو عابدین کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 • خانم دکتر عباس آبادی رئیس گروه ارتقاء کیفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 • آقاي دكتر علیرضا عسکری مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت
 • آقای مهندس عسگری معاون مرکز نظارت واعتباربخشی و رئيس گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 • آقای دکتر رضا عطار نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • آقاي مهندس عظیم زاده رئيس اداره نظارت و ارزیابی اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت
 • آقای مهندس سعیدعلویردیزاد کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر مهدی علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
 • آقای مهندس محمدجعفرعلیزاده معاون وزیرراه وشهرسازی ومدیرعامل سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي
 • آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس تجهيزات پزشكي سازمان تامين اجتماعي
 • آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای محسن قائنی نژاد رئیس اداره صدور پروانه دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان
 • آقای دکتر کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
 • آقای دکتر حامد کاشانی عضو هيات علمي گروه مديريت و ساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
 • آقای دکترمحمد اسماعیل کاملی مدیرگروه ساختار وسطح بندی دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
 • آقای دکتر عباس کرامتی رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
 • آقاي دكتر جمشيد كرمانچي مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت در امور بیماریها
 • آقای دکتر بهزاد کلانتری مدیرکل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
 • آقای دکتر پیر حسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور
 • خانم دکتر نسترن لعل کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 • آقای دکتر شاهرخ مالک استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • خانم دکتر زهرا محمدی رئیس هیات مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
 • آقای دکترمحمد مهدی مرتهب استاد و مدیرگروه مدیریت وساخت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
 • خانم مهندس فریباملك احمدي رئيس اداره بهداشت مراكزدرماني،ايمني پرتوها ومديريت پسماند،مركزسلامت محيط وكار
 • آقای دکتر نادر مرکزی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
 • آقاي مهندس احمد مسلمي دبير انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي كشور
 • آقای دکتر علی مشکینی معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت
 • آقای دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای مهندس معظمی معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • خانم مهندس مهناز مقتدر مدیر فنی اداره کل استاندارد استان تهران
 • خانم دکتر میرکتولی رئیس اداره پدافند غیر عامل وزارت بهداشت
 • آقای مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران
 • آقای دکتر محمد رضا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای مهندس سیدحسن موسوی مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح واجراء خانه سازی
 • آقای دکتر جلال نائلی رئیس اداره همکاری های اقتصادی حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت
 • آقای مهندس فرزادنجفی عضوهیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت،کارشناس ارشدپژوهشکده توسعه وبهینه سازی فناوری های انرژی
 • خانم مهندس نصوری کارشناس مسئول معماری دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر واعظی رئیس اداره اورژانس بیمارستانی  معاونت درمان وزارت بهداشت
 • آقای دکتر سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت
 • خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکتر داوود یادگاری نیا رئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای علیرضا یزدانی ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور