اعضاء شورای سیاست گذاری :

 • آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران وریاست کنگره
 • آقای دکتر شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
 • آقای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر پوراصغری رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه
 • آقای دکتر دانش جعفری مشاور عالی وزیر در برنامه تحول در نظام سلامت
 • آقای دکتر اسدی لاری قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل
 • آقای دکتر محقق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
 • آقای دکتر داوود یادگاری نیا رئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 • آقای مهندس احمد مسلمی رئیس هیات مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
 • آقای دکتر رضا شاهقدمی عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر علمی کنگره
 • آقای مهندس محمد طهماسبی كارشناس مسئول عالی تجهيزات پزشكي دانشگاه تهران و دبیر اجرایی کنگره
 • آقای دکتر مهدی علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
 • آقای مهندس سید محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره