آخرین اخبار : 

 

اعضاء كمیته اجرایی

اعضاء كمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

   • آقای دکتر سید احمد احمدی تيمورلويي مشاور ریاست و مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
   • آقای محمد طاهری جبلی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور
   • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
   • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره
   • خانم مهندس طباطبایی ریاست دبیرخانه و معاون مدیریت اجرایی کنگره