آخرین اخبار : 

 

اعضاء كمیته اجرایی

اعضاء كمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

  • خانم خسروی کارشناس مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای شاکری کارشناس مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای محمد طاهری جبلی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
  • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره
  • خانم مهندس مجلل طباطبایی ریاست دبیرخانه و معاون مدیریت اجرایی کنگره
  • خانم کریمی مشاور ریاست و مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای محمدرضا نوروزشاد مدیر امور مشارکتهای مردمی مجمع خیرین سلامت کشور