آخرین اخبار : 

 

اعضاء كمیته اجرایی

اعضاء كمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

1-    آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی رئیس محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2-    آقای مهندس حاجی میر اسماعیل رئیس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشكی ایران

3-    آقای محمد طاهری جبلی  مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور

4-    آقای مهندس محمد طهماسبی دبیر اجرایی کنگره

5-    آقای فریدون محمودی مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

6-    آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره

7-    آقای محمدرضا نوروزشاد مدیر امور مشارکتهای مردمی مجمع خیرین سلامت کشور